Bewezen effectief?

Meervoudige intelligentie van Gardner en de methodiek van de serie tafelverhalen.

Onderwijs aan kinderen is belangrijk. Kinderen zijn onze toekomst. Het is daarom ook van belang om te zorgen dat er goed onderwezen wordt. Het is prettig als er gebruik gemaakt wordt van methodieken die effectief bewezen zijn.

In het onderwijs heb je echter ook te maken met kinderen. En kinderen zijn (gelukkig) heel verschillend en ontwikkelen zich ook verschillend. Als een methodiek bewezen effectief is, betekent dit niet dat het in 100% van de gevallen werkt. Er zijn altijd kinderen voor wie de ene manier beter werkt dan de andere manier en vice versa.

Naar mijn mening is het daarom ook belangrijk om het aanbod rijk te maken. Op verschillende manieren. Door te kijken naar de verschillende intelligentiegebieden die Gardner heeft onderscheiden, kun je ‘toetsen’ of je aanbod niet te eenzijdig is. Ik zie op veel scholen nog vaak dat de lingu├»stische intelligentie en de logisch-mathematische intelligentie het meest worden ingezet. Echter, des te meer intelligenties je aanspreekt, des te meer verbindingen er door kinderen gelegd kunnen worden.

Ik geloof er niet in om kinderen die sterk visueel ingesteld zijn, alleen maar visueel aanbod te geven. Dit zou de discrepantie alleen maar versterken. Het is juist belangrijk om gebruik te maken, naast de visuele intelligentie in dit geval, van de andere intelligenties, zodat kinderen vanuit hun voorkeur transfers kunnen maken en zich meer in balans kunnen ontwikkelen.

Daarnaast motiveert afwisseling voor zowel de leerkracht als het kind. Afwisseling in de manier WAAROP je traint, waarbij je WAT je traint natuurlijk wel steeds herhaald. Want herhaling is nodig om tot automatisering te komen.

Toen we begonnen met de serie tafelverhalen werd dit de basis. Hoe kunnen we tafels begrijpen en memoriseren door ze te herhalen, maar waarbij we wel verbindingen maken. Verbindingen tussen taal, beeld, logica, beweging, creativiteit, spelen, natuur, nadenken en er zelf mee bezig zijn. Vanuit betekenis, vanuit context die past bij de belevingswereld van kinderen, waarmee je oneindig kan afwisselen.

Door het gebruik in mijn praktijk bij individuele begeleidingen en in de klas met een grote groep kinderen zijn door mijn ervaringen de serie ‘tafelverhalen’ voor mij ‘bewezen effectief!’.